Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  259/QĐ-UBND
Mã văn bản :  259/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 5 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/02/2016