Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Dương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  03/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  03/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 1 thngs 2 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/02/2016