Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Dương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  04/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/02/2016