Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hồ Chí Minh
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  04/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/02/2016