Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Tháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  12/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  12/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/02/2016