Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  09/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  09/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 5 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/02/2016