Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4227/BC-BNN-PC
Mã văn bản :  4227/BC-BNN-PC
Người ký :  Hà Công Tuấn
Trích yếu :  Báo cáo số 4227/BC-BNN-PC ngày 25 tháng 11 năm 2013 công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Từ ngày 30/10/2012 đến 30/10/2013)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/11/2013