Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  225/QĐ-UBND
Mã văn bản :  225/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 4 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/02/2016