Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn ghi nhãn thuốc
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Y tế
Số văn bản :  04/2008/TT-BYT
Mã văn bản :  04/2008/TT-BYT
Người ký :  Cao Minh Quang, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số  04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/05/2008