Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bạc Liêu
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  01/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 7 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/01/2016