Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ninh
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  4204/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  4204/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/12/2015