Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  01/2016/TT-NHNN
Mã văn bản :  01/2016/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/02/2016