Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  04/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  04/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/01/2016