Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  422/QĐ-BCT
Mã văn bản :  422/QĐ-BCT
Người ký :  Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 422/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Bộ Công thương về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/01/2016