Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Nghệ An
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  72/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  72/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Hoàng Viết Đường, Phó chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Ngheej An ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/12/2015