Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Xây dựng
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  11/2015/TT-BXD
Mã văn bản :  11/2015/TT-BXD
Người ký :  Trần Xuân Hà, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/12/2015