Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  16/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  16/VBHN-NHNN
Người ký :  Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 126/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/01/2016