Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  An Giang
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  01/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  01/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/01/2016