Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  02/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  02/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/01/2016