Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  11/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  11/VBHN-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu : 
Thông tư số 11/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/01/2016