Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  12/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  12/VBHN-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 12/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/01/2016