Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  40/QĐ-TTg
Mã văn bản :  40/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CP
Trích yếu : 
Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/01/2016