Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  13692/QĐ-BCT
Mã văn bản :  13692/QĐ-BCT
Người ký :  Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 13692/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/12/2015