Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  04/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  04/VBHN-NHNN
Người ký :  Lê Minh Hưng, Phó Thống đốc
Trích yếu :  Văn bản hợp nhất -Thông tư số 04/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2016