Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về hành nghề chứng khoán
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  197/2015/TT-BTC
Mã văn bản :  197/2015/TT-BTC
Người ký :  Trần Xuân Hà, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 3 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/01/2016