Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  20/QĐ-UBND
Mã văn bản :  20/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 6 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2016