Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về việc thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  09/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  09/VBHN-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Văn bản hợp nhất  - Quyết định số 09/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của NHNN ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2016