free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bắc Giang
Lĩnh vực :  Quản Lý Đô thị
Số văn bản :  785/QĐ-UBND
Mã văn bản :  785/QĐ-UBND
Người ký :  Dương Văn Thái, PCT UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/12/2015