Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng để sản xuất sản phẩm CNTT
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  164/2015/TT-BTC
Mã văn bản :  164/2015/TT-BTC
Người ký :  Vũ Thị Mai, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng để sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 163/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/11/2015