Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  03/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  03/VBHN-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu : 
Thông tư số 03/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2016