Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  73/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  73/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/12/2015