Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  05/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  05/VBHN-NHNN
Người ký :  Nhuyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 05/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/01/2016