Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  10/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  10/VBHN-NHNN
Người ký :  Ngân hàng Nhà nước
Trích yếu : 
Quyết định số 10/VBHN-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2015 của NHNN về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/12/2015