Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  55/2015/TT-BCT
Mã văn bản :  55/2015/TT-BCT
Người ký :  Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/12/2015