Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Đầu tư 2014
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  Luật Đầu tư 2014
Mã văn bản :  Luật Đầu tư 2014
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật Đầu tư 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/11/2014