Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Thuận
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  71/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  71/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Tiến Phương, Chủ tịch UIBND
Trích yếu :  Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/12/2015