Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  48/2015/TT-BNNPTNT
Mã văn bản :  48/2015/TT-BNNPTNT
Người ký :  Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  16/12/2015