Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lào Cai
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  53/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  53/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/12/2015