Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2760/QĐ-BNN-TCTS
Mã văn bản :  2760/QĐ-BNN-TCTS
Người ký :  Cao Đức Phát
Trích yếu :  Quyết định của Bộ NN và PTNT phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/11/2013