Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nam
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  1580/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1580/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/12/2015