Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Điện Biên
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  27/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  27/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 3 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/12/2015