Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn
Loại văn bản :  Thông tư liên tịch
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN
Mã văn bản :  45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN
Người ký :  Trần Việt Thanh, Thứ trưởng - Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/11/2015