Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Kon Tum
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  46/2015/QĐ-UBND-KT
Mã văn bản :  46/2015/QĐ-UBND-KT
Người ký :  Đào Xuân Quí, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/11/2015