Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  08/2014/TT-BVHTTDL
Mã văn bản :  08/2014/TT-BVHTTDL
Người ký :  Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/10/2014