Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4146/QĐ-BGTVT
Mã văn bản :  4146/QĐ-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 4146/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/11/2015