Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Ngân hàng
Số văn bản :  09/VBHN-NHNN
Mã văn bản :  09/VBHN-NHNN
Người ký :  Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN
Trích yếu :  Thông tư số 09/VBHN-NHNN ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/11/2015