Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Thuận
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  66/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  66/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Tiến Phương, Chủ tịch UIBND
Trích yếu :  Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/11/2015