Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Tĩnh
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  58/2015/QĐ-UBND
Mã văn bản :  58/2015/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/11/2015