Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  38/2015/TT-BCT
Mã văn bản :  38/2015/TT-BCT
Người ký :  Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/10/2015