Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  12750/QĐ-BCT
Mã văn bản :  12750/QĐ-BCT
Người ký :  Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 12750/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công thương phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/11/2015